پیامبر اکرم (ص) 

تقوای کامل آن است که آنچه را نمیدانی 

یاد بگیری و به آنچه میدانی عمل کنی 

  

 

 

  • خبرها و اطلاعیه ها

  • سمینارها و دوره های آموزشی

بیمه تکمیلی درمان دانشجویی 94

بیمه تکمیلی درمان دانشجویی 94

پیرو انعقاد تفاهم نامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با شرکت بیمه در راستای گسترش و تکمیل پوشش بیمه درمانی دانشجویی (بخصوص برای افرادنیازمند خدمات درمانی ویژه) دانشجویان می توانند از بیمه تکمیلی دانش بصورت اختیاری در صورت داشتن بیمه پایه (خدمات درمانی، تإمین اجتماعی، نیروهای مسلح) با پرداخت حق بیمه مربوطه بهره مند گردند.